อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตื่นตาความงามสดชื่นในฤดูฝน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 307 ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยยอดภูเขาที่สำคัญคือ ภูหมันขาว ภูแผงม้า ภูขี้เถ้า ภูลมโล ภูหินร่องกล้า โดยมีภูหมันขาวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูงประมาณ 1,820 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง รองลงมาคือ ภูลมโล มีความสูงประมาณ 1,664 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ สำนักอำนาจรัฐ เป็นสถานที่ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินการงานทางด้านการทหารและการปกครอง คล้ายศาลากลางจังหวัด มีการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิ มีคุกสำหรับขังผู้กระทำความผิด โรงอาหาร โรงทอผ้า สถานที่อบรม โรงซ่อมเครื่องจักรกล และบ้านพักของระดับผู้บริหาร ทางเข้าสำนักอำนาจรัฐ จะเป็นทางเดินแคบ ๆ ตามซอกหิน มีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน ที่หลบภัยทางอากาศ มีจำนวน 2 แห่ง ซึ่งอาศัยสภาพธรรมชาติเพื่อลดความเสียเปรียบของการสู้รบ […]