หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลาวโซ่ง

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำเดิมทีแล้วชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 แล้วมาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่นี่และที่นี่เลยกลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมสำคัญของชาไทดำไปในที่สุด โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานและชาวบ้าน จัดสร้างให้ที่นี่เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทดำนั่นเอง ภายในหมู่บ้านก็จะมีการสาธิตทอผ้า การร่ายรำตามประเพณีของชาวไทดำ รวมไปถึงเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยก่อนที่เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์อีกด้วย นอกจากนี้ใครที่อยากได้ของที่ระลึกก็สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวบ้านไทดำกลับไปได้ อีกทั้งที่นี่เราจะได้พบกับบ้านจำลองที่สร้างขึ้นตามรูปแบบของชาวไทดำในอดีต โดยบันไดบ้านด้านหน้าของบ้าน จะขึ้นได้แต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นตามความเชื่อของชาวไทดำ เมื่อขึ้นไปแล้วจะเป็นห้องของผีเรือน ผีปู่ย่า ที่ชาวไทดำนับถือ ส่วนสุดท้ายของตัวบ้าน จะเป็นส่วนของครัวและจะมีบันไดที่ใช้เป็นทางขึ้นลงสำหรับผู้หญิงชาวไทดำด้วย นอกจากนี้ ด้านหลังของหมู่บ้าน ยังมีจุดชมวิวสวยๆ เป็นทุ่งนาสีทอง ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว แน่นอนว่า ถ้าเรามาในช่วงฤดูทำนา ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวขจีสวยงามเช่นกัน ถ้าเราได้แวะไปเที่ยวหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมของชาวไทดำ ให้เราได้ชมอย่างสนุกสนาน ที่อยู่ : บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปิดให้เข้าชม : 09.00-18.00 น.