สวนหินผางาม ความงามแปลกตาอัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้าง

ความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์สิ่งสวยความให้โลกนี้อย่างต้นไม้ใบหญ้า รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่มีความงดงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชวนให้เข้าไปสัมผัส ในเมืองไทยเองก็มีอยู่หลายจุดที่ความงดงามเหล่านั้นเกิดขึ้นจากน้ำมือของธรรมชาติ ผ่านเวลามาเนิ่นนาน และกลายมาเป็นความสวยงามแบบที่เห็นกันในปัจจุบัน อย่างเช่นที่สวนหินผางาม อ.หนองหิน จ.เลย ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าอัศจรรย์ที่ชวนให้คิดว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ภูเขาหินปูนเหล่านี้ให้มีรูปร่างแตกต่างกันไปได้อย่างไร เมื่อมาถึงสวนหินผางาม จะมองเห็นภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาอยู่ตรงหน้า แวะถ่ายรูปตรงทางเข้า มีการจัดมุมถ่ายรูปไว้ให้หลายๆ จุด ภูเขาหินปูนเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอาณาเขตกว้างขวางประมาณ 40,000 ไร่ สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ แต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป ความงดงามของหินปูนรูปร่างแปลกตาของที่นี่คล้ายคลึงกับอุทยานป่าหินที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จนหลายๆ คนยกให้ที่นี่เป็นคุนหมิงเมืองเลย มาถึงที่นี่แล้วแนะนำให้ไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน ซึ่งบริเวณนั้นจะมีที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในสวนหินผางาม โดยการเข้าชมที่นี่จะสามารถทำได้สองแบบคือ การนั่งรถอีแต๊กเข้าไปชม และการเดินผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข้าไป โดยแนะนำให้มีเจ้าหน้าที่นำชม เนื่องจากเส้นทางในสวนหินผางามซับซ้อน มีค่าเข้าชมอุทยาน 100 บาท ต่อนักท่องเที่ยว 1 กลุ่ม (ไม่เกิน 10 คน) และค่าบริการรถนำชม คนละ 30 บาท