วัดพระบาทภูควายเงิน นมัสการรอยพระพุทธบาทเชียงคาน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงินที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทยาว บนหินลับมีด ที่ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพบูชา และยังมีความเชื่อที่ว่า คนมีบุญเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทเเห่งนี้ได้ เพราะในสมัยอดีตเส้นทางในการขึ้นมาสู่ตัววัดนั้นมีความยากลำบากเป็นอย่างมากทีเดียว แต่ในปัจจุบันนี้ การเดินทางมาวัด สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนขึ้นมากแล้ว ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทภูควายเงินนั้นได้มีหลักฐานระบุไว้ว่า วัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2300 นับเป็นวัดเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในเชียงคานเลยทีเดียว โดยที่นี่เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตรทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าถึงประวัติวัดต่อกันมาว่า ในอดีตที่นี่เป็นวัดร้าง แต่มักจะมีพระธุดงค์เดินทางมากปักกลดบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ และในบริเวณวัดยังมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ภายใต้ซุ้มอิฐใหญ่ ขนาดพอที่คนจะเข้าไปนั่งได้ 2 คน ซึ่งในภาษาถิ่นจะเรียกสิ่งปลูกสร้างในลักษณะนี้ว่า “อุบมุง” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อหมู่บ้านทางทิศตะวันออกของวัดคือ บ้านอุมุง นั่นเอง ที่หมู่บ้านอุมุงแห่งนี้ มีชาวนาที่มักพาควายขึ้นมาหาหญ้ากินบนภูเขาบริเวณวัด และเมื่อมีพระธุดงค์ผ่านมาชาวนาก็จะนำอาหารมาถวายแก่พระธุดงค์เป็นประจำ ซึ่งเชื่อกันว่าอานิสงส์แห่งการถวายทานนี้เอง ทำให้ชาวนาทำนาขายข้าวได้เงินมากทุกปี จนร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐี และด้วยสำนึกในบุญคุณของควาย ที่ช่วยไถนาปลูกข้าวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ชาวนาจึงเรียกควายตัวนี้ว่า “ควายเงิน” วัดแห่งนี้จึงตั้งชื่อว่า “วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” ตามเรื่องเล่านี้สำหรับภูเขาลูกนี้ ชาวบ้านได้เรียกกันว่า “ภูควายเงิน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ควาย อันเป็นคุณ ที่เป็นเรี่ยวแรงให้เกิดความสำเร็จในการปลูกข้าวในแต่ละปีของชาวนานั่นเอง