ภูป่าเปาะ ฟูจิแห่งเมืองเลยใจกลางธรรมชาติสวย

ภูป่าเปาะอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบรรยากาศของวิวทิวทัศน์สวยๆ บนจุดชมวิว ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 900 เมตร สามารถมองเห็น ภูหอ ที่มีลักษณะเป็นภูเขายอดตัด หรือ ภูเขายอดราบ ได้อย่างชัดเจนเลย ยิ่งในช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม นึกว่า ภูเขาไฟฟูจิยามาในประเทศญี่ปุ่นเลย ภูป่าเปาะ แห่งนี้ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูค้อ-ภูกระแต และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต แต่ถูกบุกรุกจนทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมลง หลังจากนั้นก็มีผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาทำการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสภาพปกติ จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งคำว่า ภูป่าเปาะ นั้น ก็มาจาก ภูเขาที่มีป่าไผ่เปาะ ซึ่ง ไผ่เปาะ นั้น เป็นไผ่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นได้ทั่วไปตามภูเขายังสามารถพบได้ทุกๆ เขตอำเภอ ของจังหวัดเลยอีกด้วย โดย ไผ่เปาะ นั้น เป็นไผ่ที่เปาะแตกหักได้ง่าย เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นเอง จุดชมวิวของ ภูป่าเปาะ กันบ้าง จะมีทั้งหมด 4 จุด ด้วยกันค่ะ โดยแต่ละจุดจะห่างกันราว 200 เมตร จุดแรกจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะจะไม่มีอะไรมาบังวิวของภูหอได้เลย และสามารถมองเห็นได้ใกล้ที่สุด […]