พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย

ประเพณีที่เป็นไฮไลท์และสนุกสนานมากที่สุดประเพณีหนึ่งของประเทศไทย เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ จัดขึ้นทุกปีที่จังหวัดเลย นอกจากความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นประเพณีซึ่งมีความเกี่ยวพันกับความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกด้วย วันนี้เราจะพาไปเที่ยว พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย มารู้จักที่มา และเบื้องลึกเบื้องหลังของงานประเพณีนี้กัน ดโพนชัย ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่ง พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน นั้นจะตั้งอยู่ภายในวัดเลยค่ะ ที่แห่งนี้เราจะได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ งานประเพณีบูญหลวงและการละเล่นผีตาโขน รวมถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอด่านซ้ายอีกด้วย ห้องจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ด้านในอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไม้ ภายในรวบรวมเอาวัฒนธรรมและประเพณีของด่านซ้ายมาจัดแสดงไว้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 คือ ห้องเมืองด่านซ้ายและพระธาตุศรีสองรัก แสดงประวัติศาสตร์ของชาวด่านซ้ายตั้งแต่เมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา รวมถึงประวัติตำนานพระธาตุศรีสองรัก ส่วนที่ 2 เป็น ห้องผีตาโขน แสดงเกี่ยวกับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประวัติความเป็นมาของผีตาโขน การทำหน้ากากของผีตาโขนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนคติความเชื่อเกี่ยวกับการละเล่นผีตาโขน โดยประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนั้น เป็นงานบุญใหญ่ที่รวมเอา งานบุญพระเวส และ งานบุญบั้งไฟ เข้าไว้ด้วยกันเป็นงานบุญเดียว และภายในงานบุญนี้เองก็จะมีกองทัพผีตาโขนออกมาช่วยสร้างความสนุกสนานในงาน สำหรับที่มาของคำว่า ผีตาโขน บ้างก็ว่าน่าจะมาจากการที่ผีเหล่านี้สวมหน้ากากคล้ายลักษณะของหัวโขน […]